• English
  • 中文(简体)
  • 中文(繁體)
  • 中国澳门特别行政区
  • 中国香港特别行政区
  • 台湾地区
  • 新加坡
  • 马来西亚
  • 美国

关闭

《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望
1/ 10

《星月系列》葡萄石・白瑪瑙|正財 . 事業 . 毅力 . 耐性 . 希望

HK$468.00
HK$0.00
样式
手串+手鍊套裝
八芒星吊墮手串
数量
还剩26个库存
批量定价
数量
价格
1+
HK$468.00 每项

《星月系列》葡萄石配白瑪瑙

葡萄石主要是幫助增強事業及財富運,尤其是正財運;提升佩戴者積極性與耐性,令做事更進取更自信,也能增強判斷力及工作效率;同時,葡萄石也被稱為希望之石,為佩戴者帶來新轉機,也提升人際關係,特別幫助做經營生意/業務或事業處於上升階段的

白瑪瑙是主要是保健康,尤其對女士新陳代謝有幫助,另外能保平安,辟邪擋煞,擋小人,同時能控制情緒和減壓

 

18K金電鍍配飾+手鍊

水晶大小:8mm

結帳時計算運費

24/7 聯絡我們

查詢款式、適合水晶、下單送貨等資訊!

聯係我們 Line / IG / FB