• English
  • 中文(简体)
  • 中文(繁體)
  • Macao SAR China
  • Hong Kong SAR China
  • Taiwan
  • Singapore
  • Malaysia
  • United States

CLOSE

《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞
1/ 5

《天使系列》金髮晶 . 白水晶 |正偏兩財 . 事業/生意 . 貴人 . 領導力 . 健康 . 平安 . 避小人 . 辟邪擋煞

Save 12%
HK$338.00
HK$385.00
Quantity
Only 1 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
HK$338.00 each

白水晶為「水晶之王」,功效廣泛而強大,可聚集能量,並為其他水晶提升能量,是水晶界的「天使」

金髮晶帶有强光效應,會帶來財運,由於髮晶能量強,故被譽為財富之石,能招正財及帶來偏財運,有效為配戴者創造財富;白水晶的配合能提升運情,有助增强金髮晶之財運和事業運,加上能避險及遠離小人,並且為配戴者減壓及穩定情緒,十分適合投資/事業型人士

金髮晶主要功效:

✅提升正財及偏財運

✅增強生意運

✅提升人緣度

✅加強自信心,提升領導能力

✅增強權勢,有助事業

✅提高判斷及果斷力 ,於投資和事業上更果斷和理智

 

白水晶主要功效:

✅對應七脈輪中的頂輪,開發頭腦、靈性;

✅提升專注力及記憶力,有助工作/學習

✅去除環境負能量及輻射

✅聚集能量,同時可為其他水晶淨化及提升能量

✅趨吉轉運,辟邪擋煞

✅減壓、治療負面情緒、淨化心情

*白水晶為天然白水晶加工爆花效果

 

18K鍍金手鍊

水晶大小:8mm

手圍尺碼:13-20cm手圍(可調節)

*主要能量配戴左手,作減壓/淨化時配戴右手

結帳時計算運費

24/7 聯絡我們

查詢款式、適合水晶、下單送貨等資訊!

聯係我們 Line / IG / FB