• English
  • 中文(简体)
  • 中文(繁體)
  • Macao SAR China
  • Hong Kong SAR China
  • Taiwan
  • Singapore
  • Malaysia
  • United States

CLOSE

/

ไหมทอง Aquamarine

อความารีนอยู่ในกลุ่มแร่ธาตุ Beryl มันถูกเรียกว่าอีกชื่อว่า "หินผู้กล้าหาญ" เป็นสัญลักษณ์ของ "ความสงบ" และ "ความกล้าหาญ" แสงสีฟ้าทำให้ผู้คนสงบ อารมณ์คงที่ และทำให้สมองแจ่มใส ในขณะเดียวกันก็มีพลังงานซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสาร นำความกล้าหาญ และให้คนพูดความคิดที่แท้จริงออกมา พลังดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของผู้สวมใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับงานที่ต้องมีการคิดและสื่อสารกับผู้อื่น เช่น พนักงานขาย ครู นักร้อง ทนายความ เป็นต้น


อความารีนยังมีพลังในการรักษาและชำระล้าง สำหรับผู้ที่มักจะละทิ้งสิ่งต่างๆ มักจะปฏิเสธตัวเอง หรือมีความมั่นใจในตนเองต่ำ การสวมใส่อความารีนสามารถเผชิญกับข้อดีและข้อเสียของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และยังมีประสิทธิภาพยังช่วยเสริมสร้างความคิดของตนเองได้มากขึ้น

ในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน อความารีนเป็นสัญลักษณ์ของ "ความรัก" และ "สันติภาพ" การสวมใส่อความารีนสามารถนำมาซึ่งความรักอันหอมหวานและรักษาชีวิตแต่งงานที่มีความสุขได้ นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เก็บตัวและไม่กล้าแสดงความรัก นำมาซึ่งความสงบ เหมาะสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ:
-ผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ทักษะในการพูดและการสื่อสาร
-ขาดความมั่นใจ
-อารมณ์แปรปรวนง่าย
-ผู้มีความวิตกกังวล
-ผู้ที่ชอบการเดินทาง

สวมใส่ : ด้านซ้าย
หินสำหรับ : วันศุกร์ / เดือนมีนาคม